#
 
2019-09-29
ID: 610817
Mūsų klientai Lietuvoje ieško kreditų
Veiksmas: Ieškau
Kaina: 500 000 Lt
Komentarai:
Mūsų Klientai Lietuvoje ieško
kreditų ir lizingų:
- nekilnojamam turtui pirkti (namas,
butas, sodyba)
- nekilnojamojo turto įrengimui,
baldams ir technikai įsigyti
- busto remontams ar
rekonstrukcijoms atlikti
- automobilio keitimui
- namo ir buto statyboms
- sodybai įrengti
* * * * * * *
Suinteresuotus bankus, asmenys ar
lizingo bendrovės, kreditų
įstaigas prašome teikti
pasiūlymus raštu:
Diplomat.Service.Baltic@gmail.com
(Tema - finansavimas).
Telefono Nr pasiteiravimui:
+37060502334.
* * * * * * *
Mes siekiame ilgalaikio
bendradarbiavimo!

Diplomat Service Baltic
https://www.facebook.com/notes/nacio
nalin%C4%97-marketingo-pardavim%C5%B
3-ir-aptarnavimo-specialist%C5%B3-ko
nfederacija/nekilnojamojo-turto-depa
rtamentas-diplomat-service-real-esta
te-dep-mpa-konfedera/242002719695138
/
Brigada-Master
https://www.facebook.com/notes/nacio
nalin%C4%97-marketingo-pardavim%C5%B
3-ir-aptarnavimo-specialist%C5%B3-ko
nfederacija/brigada-master-atlieka-s
tatyb%C5%B3-ir-remonto-%C4%AFvairaus
-sud%C4%97tingumo-darbus-kompleksi%C
5%A1/488320071730067/

group: MPA - Real Estate in Baltic
Sea + Nordic Regions - DIPLOMAT
SERVICE BALTIC
https://www.facebook.com/groups/Real
Estate.BalticSea/
group: MPA – innovations¦
technology¦ science¦ incubators¦
startups¦ - Baltics
https://www.facebook.com/groups/inno
vations.science.technologies.startup
s/

MPA Konfederacija (corporate)
https://www.facebook.com/pages/Nacio
nalin%C4%97-Marketingo-Pardavim%C5%B
3-ir-Aptarnavimo-Specialist%C5%B3-Ko
nfederacija/176482582994115?timeline
_context_item_type=intro_card_work&a
mp;timeline_context_item_source=1000
24892095204&pnref=lhc
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCgR
0wDPlNQkgOFhzoDaj4Kg
Twitter
https://twitter.com/Confederation_M
Linkedin
https://www.linkedin.com/company/mpa
-konfederacija-baltics-nordic-asia
LT
https://www.linkedin.com/company/mar
ketingo-konfederacija-mpa-konfederac
ija/
https://www.linkedin.com/company/281
79110/admin/overview/
#
 
# # # #
 
 
© 2008 - 2009 Skelbiu24.lt - Taisyklės - Kontaktai - Reklama - Priminti slaptažodį